BASISONDERWIJS

BASISONDERWIJS

tijdlijn  inschrijven schooljaar 2022-2023

28/3 - 25/4

7/5 - 20/5

30/5 -
...

  • Voorrangsperiode voor broers en zussen van ingeschreven leerlingen
  • Voorrangsperiode voor kinderen van personeel
  • Inschrijvingen in de periode van de sociale mix
  • Iedereen kan zich inschrijven
  • De kinderen worden in groepen ingedeeld om een sociale spreiding in de scholen te bevorderen. 
  • Start vrije inschrijvingen 

welkom in het basisonderwijs diest

Het Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen  Diest
maakt afspraken over het inschrijven in een school.


  • Alle scholen maken hun vrije plaatsen bekend op de website NaarschoolinDiest.be.


  • Het LOP onderschrijft dat de vrije schoolkeuze een belangrijk recht is.

  • Als er plaats is in de school van jouw voorkeur, wordt je kind ingeschreven.


  • Als de capaciteit bereikt is, wordt je kind op de wachtlijst geplaatst. De school helpt je als je dat wilt op weg bij het zoeken naar een andere school.